Oudervereniging

De Geule heeft een oudervereniging (OV). De leden van de OV moeten de grondslag en de doelstelling van de school respecteren.
De belangrijkste taak van de OV is het organiseren van en helpen bij verschillende activiteiten.
Dit gebeurt in goed overleg met directie en schoolteam. Sommige activiteiten maken deel uit van het lesprogramma van de school, andere vallen daarbuiten.
Voorbeelden zijn vieringen, schoolreisje, avondvierdaagse, jaarlijkse acties, projectavonden, contactavonden en sportactiviteiten.
De taken en bevoegdheden van de OV zijn beschreven in het OV-reglement. De leden van de OV proberen ook andere ouders te betrekken bij de verschillende activiteiten.
De vergaderingen van de OV zijn in principe openbaar en worden aangekondigd via de activiteitenkalender op de website.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij een van de OV-leden.

Samenstelling

Voorzitter: Sandra Dieleman
Secretaris: Saskia de Smidt
Penningmeester: Marijn Kik
 
Overige leden:
· Nicole de Vos
· Saskia de Smidt
· Petra Gruson
· Rinnie Hofman
. Angeliek van Waterschoot
. Joyce Frederiks
 
 

Adresgegevens

Merwedelaan 15
4535 EV Terneuzen
T: 0115 694781

Onderwijsgroep Perspecto